РУС ENG

Консулдук кызмат

Кыргызстан жонундо

Республика жонундо

Кыргыз Республикасы

Орто Азиянын тундук-чыгышында жайгашкан. Тундугу — Казакстан Республикасы, батышы — Озбекстан Республикасы, туштук-батышы — Тажикстан Республикасы, туштук-чыгышы — Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Кыргыз Республикасы Евразия континентинин борборунда, Чыгыш менен Батыштын, Туштук менен Тундуктун аба катнашынын кесилишинде жайгашкан. «Манас» аэропортунан 4 саат учкан аймакта Москва (Россия), Пекин (Кытай), Стамбул (Туркия), Дели (Индия) шаарлары орун алган.
Республиканын калкы -5 миллион адам. Алардын 66,9 % кыргыздар, озбектер — 14,14% , орустар -10,65%, Кыргызстанда 80ден ашуун улуттардын окулдору жашайт.
Мамлекеттик тили – кыргыз, расмий тили – орус тил.
Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары — зор мааниге ээ, олконун экономикалык, саясий, илимий, онор жай, маданий жана транспорт борбору. Негизделген датасы: 1878-жыл. Аянты: 127,3 чарчы км. Бишкектин калкы болжол менен 1 миллион адамды тузот.
Кыргызстандын мамлекеттик тузулушу.
Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) – коз карандысыз, унитардуу, демократикалык, укуктук мамлекеттин принциптеринде тузулгон республика.
Кыргызстанда жогорку мамлекеттик бийликти томонкулор аткарышат:
- Президент;
- Жогорку Кенеш (парламент) – укуктук бийликти аткарган окулчулук органы;
- Окмот жана жергиликтуу мамлекеттик администрациялар;
- Конституциялык сот, Жогорку сот, башка соттор.
Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекет башчысы, эн жогорку мамлекеттик ишмер болуп, эн жогорку аткаруучу бийликти аткарат. Ал жалпы элдик шайлоосу менен шайланат.
Аткаруучу бийликтин жогорку органы – Премьер-министр башкарган окмот.

Инвестициялык саясаты

Кыргызстандын жаны тарыхы реформалардын багытында отуп жатат.
Саясий, экономикалык жана социалдык койгойлорун чечуусундо жаны методдор 2001-жылы Улуттук форумда кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын 2010-жылга чейинки онугуунун комлекстик негиздери» пилоттук программасында корсотулгон.
Тышкы инвестицияларды тартуу Кыргыз Республикасынын экономикалык саясатынын негизги приоритеттердин бири катары жарыяланган.
Инвесторлор жана ишмерлерге тоскоолдук болгон нерселерди жоюу жана жагымдуу ишмерлик чойрону тузууго окмоттун томонку чаралары багытталган:
Банктык сектордо корпоративдик башкарууну жакшыртуу
Банктык эмес финансылык секторду онуктуруу
Фискалдык саясатында реформаларды жургузуу
Бажы укуктарын жакшыртуу
Инвестициялардын жолунда административдик тоскоолдуктарды мамлекеттин инвестициялык жана башка ишмердик иш-аракеттерге кийилигишуу (лицензияларды, уруксаттарды, текшеруулорду азайтуу) чектоо аркылуу жоюу
Эл аралык стандарттарды, нормаларды, укуктарды, рекоммендацияларды колдонуп, техникалык башкарууну жакшыртуу
Эркин соода принциптерин ишке киргизу
Республиканын экономикасында приоритеттуу тармактарга (тоо-кен тармагы, энергетика, туризм, айыл-чарба жана кайра иштетуу тармагы, тейлоо сферасы, маалымат технологиялар) туз инвестициялоого жагымдуу шарттарды тузуу
Инвесторлорду жана инвестицияларды коргоосун бекемдетуу
Республиканын инвестициялык жагымдуулугун жакшыртууга багытталган башка иш-аракеттер

Турзим

Азыркы учурда, туристтик индустриясы бат осуп, республиканын экономикасынын приоритеттуу багыттардын бири болуп саналат.
Кыргызстан чон туристтик потенциалга жана ички жана эл аралык туризмди онуктуруунун чон мумкунчулукторго ээ. Кыргызстандын территориясы Евразиянын эн чон тоо системалардын - Тянь-Шандын (Тенир-Тоо) жана Алайдын чон болугун ээлейт. Кыргыз Республикасынын территориясынын 90% жакыны 3000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Жалпысынан, Кыргызстандын территориясында бийиктиги 6000 метрден ашык 14 тоо жана бийиктиги Европанын эн бийик жери – Монбландын бикийтигинен (4807 метрден) ашкан 26 тоо жайгашкан.
Тоо этегиндеги туздуктордогу осумдуктору чолдуу жана жарым чолдуу, тоолордо – тоо талаалары, токойлор, бийик тоолуу шалбаалар жана шалбаалуу талаалар. Колдору коп, эн ириси – Ысык-Кол, Тян-Шандын бермети болуп аталат.
Кыргызстан — Батыш менен Чыгыштын ортосундагы соода-кербен жолунун байланыштыруучу чынжыры, Борбордук Азия цивилизациясынын кесилишкен жери.

Ош шаары

Ош облусу

Жалалабат облусу

Баткен облусу

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Кыргыздипсервис

(с) 2008 гг.

Hosted by uCoz